Mùa #02:
KẾ SÁCH AN LẠC

ĐỊA ĐIỂM: TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LẠC THÔN - SÓC TRĂNG
NĂM: 2018

Tiền trạm 1.0

Thời gian: 09 – 10.10.2020
Thành viên: May, Bơ, Ngân, Hà, x-hoang

Sau khoảng thời gian ko nhớ rõ thì lần này Tô Đậm lôi kéo 2 Artists đi chơi chung để lấy chất liệu sáng tác

Tiền trạm 2.0
(cùng artists)

Thời gian: 23 – 24.01.2021
Thành viên: Bo, Nguyên, Lys, Tuyền, Tâm

Nhật ký đi tô sẽ tiếp tục cập nhật. Mong bạn sẽ giữ kết nối với Tô Đậm nhé!

GIÚP TÔ TRƯỜNG THÊM ĐẬM
BẰNG CÁCH ĐÓNG GÓP TRỰC TIẾP
CHO DỰ ÁN

MUỐN RỦ CÁC BẠN
CHƠI CÙNG

Vào Tháng 3 và 4 này, Tô Đậm khởi hành chuyến xe mới đến thả neo hai điểm trường làng. Tụi mình mong đợi sẽ gặp nhiều gương mặt mới và cả những gương mặt cũ, cùng nhau vẽ nên một mùa Tô Đậm mới trong trẻo và thật đặc biệt bạn nhé!

GIÚP TÔ TRƯỜNG
THÊM ĐẬM BẰNG CÁCH ĐÓNG GÓP TRỰC TIẾP CHO DỰ ÁN

MUỐN RỦ CÁC BẠN
CHƠI CÙNG

Vào Tháng 3 và 4 này, Tô Đậm khởi hành chuyến xe mới đến thả neo hai điểm trường làng. Tụi mình mong đợi sẽ gặp nhiều gương mặt mới và cả những gương mặt cũ, cùng nhau vẽ nên một mùa Tô Đậm mới trong trẻo và thật đặc biệt bạn nhé!

GIÚP TỤI MÌNH TÔ TRƯỜNG THÊM ĐẬM BẰNG CÁCH ĐÓNG GÓP TRỰC TIẾP CHO DỰ ÁN