TÔ ĐẬM LÀ...
Một tổ chức phi lợi nhuận, ra đời để mang nghệ thuật đến gần hơn với trẻ em ở những vùng đất có số phận đặc biệt, thông qua việc vẽ trường học, tổ chức các lớp học sáng tạo, làm sách minh hoạ kỹ năng cho trẻ.
DỰ ÁN KẾ TIẾP

2024

GIỚI THIỆU
"VUI LÂY"

VUI LÂY là dự án kết hợp giữa Tô Đậm và các thương hiệu Việt. Khi bạn mua 1 chiếc VUI LÂY, nhiều mét vuông trường học sẽ được tô màu. Ý định của Tô Đậm sẽ thành công nếu người quan sát (là bạn) có thể thấy "vui lây" và nhiều hơn nữa là tiếp tục "lây vui" cho người khác.
VUI LÂY sẽ ra mắt ngày 24-26/12 tại LÔCÔ XMas Market - Ươm Hub với 3 sản phẩm: Áo Thiết thực, Nón Gấp, chiếc túi Xách Đi
TÔ ĐẬM LÀ...
Một tổ chức phi lợi nhuận, ra đời để mang nghệ thuật đến gần hơn với trẻ em ở những vùng đất có số phận đặc biệt, thông qua việc vẽ trường học, tổ chức các lớp học sáng tạo, làm sách minh hoạ kỹ năng cho trẻ.
DỰ ÁN KẾ TIẾP

2024

GIỚI THIỆU
"VUI LÂY"
VUI LÂY là dự án kết hợp giữa Tô Đậm và các thương hiệu Việt. Khi bạn mua 1 chiếc VUI LÂY, nhiều mét vuông trường học sẽ được tô màu. Ý định của Tô Đậm sẽ thành công nếu người quan sát (là bạn) có thể thấy "vui lây" và nhiều hơn nữa là tiếp tục "lây vui" cho người khác.
VUI LÂY sẽ ra mắt ngày 24-26/12 tại LÔCÔ XMas Market - Ươm Hub
với 3 sản phẩm: Áo Thiết thực, Nón Gấp, chiếc túi Xách Đi

todamvn@gmail.com

© 2023 TÔ ĐẬM

Kết Nối

Liên Hệ

© 2023 TÔ ĐẬM