(ノ´ З `)ノ ĐANG TÔ, CHƯA KHÔ ヽ(~_~(・_・ )ゝ ˚˚˚˚ Website đang hoàn thiện, bạn chờ thêm chút nha ˚˚˚˚

Tụi Mình Là

MỘT TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN, RA ĐỜI ĐỂ MANG NGHỆ THUẬT ĐẾN GẦN HƠN VỚI TRẺ EM Ở NHỮNG VÙNG ĐẤT CÓ SỐ PHẬN ĐẶC BIỆT, THÔNG QUA VIỆC VẼ TRƯỜNG HỌC, TỔ CHỨC CÁC LỚP HỌC SÁNG TẠO, LÀM SÁCH MINH HOẠ KỸ NĂNG CHO TRẺ.

Kết Nối

Liên Hệ

todamvn@gmail.com

© 2021 TÔ ĐẬM

Dự Án Sắp Tới

Tà Năng

Lâm Đồng

(ノ´ З `)ノ ĐANG TÔ, CHƯA KHÔ ヽ(~_~(・_・ )ゝ
˚˚˚˚ Website đang hoàn thiện ˚˚˚˚
bạn chờ thêm chút nha

Tụi Mình Là

MỘT TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN, RA ĐỜI ĐỂ MANG NGHỆ THUẬT ĐẾN GẦN HƠN VỚI TRẺ EM Ở NHỮNG VÙNG ĐẤT CÓ SỐ PHẬN ĐẶC BIỆT, THÔNG QUA VIỆC VẼ TRƯỜNG HỌC, TỔ CHỨC CÁC LỚP HỌC SÁNG TẠO, LÀM SÁCH MINH HOẠ KỸ NĂNG CHO TRẺ.

Dự Án Sắp Tới

Tà Năng

Lâm Đồng

Kết Nối

Liên Hệ

© 2021 TÔ ĐẬM