TÔ ĐẬM LÀ...

Một tổ chức phi lợi nhuận, ra đời để mang nghệ thuật đến gần hơn với trẻ em ở những vùng đất có số phận đặc biệt, thông qua việc vẽ trường học, tổ chức các lớp học sáng tạo, làm sách minh hoạ kỹ năng cho trẻ.​

˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚ (ノ´ O `)ノ ˚˚˚˚˚˚˚˚˚


KHỞI ĐỘNG MÙA #7
DỰ ÁN 2024


˚˚˚˚˚˚˚ ヽ(^_^ (・_ < )/ ˚˚˚˚˚˚˚

MÙA #7
QUẢNG NAM

Ghi Chép Tiền Trạm
Lời Mời Tham Gia

GIỚI THIỆU
"VUI LÂY"

VUI LÂY là dự án kết hợp giữa Tô Đậm và các thương hiệu Việt. Khi bạn mua 1 chiếc VUI LÂY, nhiều mét vuông trường học sẽ được tô màu. Ý định của Tô Đậm sẽ thành công nếu người quan sát (là bạn) có thể thấy "vui lây" và nhiều hơn nữa là tiếp tục "lây vui" cho người khác.​

TÔ ĐẬM LÀ...
Một tổ chức phi lợi nhuận, ra đời để mang nghệ thuật đến gần hơn với trẻ em ở những vùng đất có số phận đặc biệt, thông qua việc vẽ trường học, tổ chức các lớp học sáng tạo, làm sách minh hoạ kỹ năng cho trẻ.

˚˚˚ (ノ´ o `)ノ ˚˚˚ KHỞI ĐỘNG MÙA #7 – DỰ ÁN 2024 ˚˚˚ ヽ(^_^ (・_ < )/ ˚˚˚

GIỚI THIỆU
"VUI LÂY"
VUI LÂY là dự án kết hợp giữa Tô Đậm và các thương hiệu Việt. Khi bạn mua 1 chiếc VUI LÂY, nhiều mét vuông trường học sẽ được tô màu. Ý định của Tô Đậm sẽ thành công nếu người quan sát (là bạn) có thể thấy "vui lây" và nhiều hơn nữa là tiếp tục "lây vui" cho người khác.

todamvn@gmail.com

© 2024 TÔ ĐẬM

Kết Nối

Liên Hệ

© 2024 TÔ ĐẬM