Tô Đậm
chào bạn

Người vô tình (hay hữu ý) lạc vào thế giới quan này

Tụi mình là một tổ chức phi lợi nhuận, ra đời để mang nghệ thuật đến gần hơn với trẻ em ở những vùng đất có số phận đặc biệt, thông qua việc vẽ trường học, tổ chức các lớp học sáng tạo, làm sách minh hoạ kỹ năng cho trẻ.

Bằng nghệ thuật, tụi mình có cơ hội kể những câu chuyện xoay quanh vùng đất đó, truyền đi những thông điệp tích cực về trẻ em, môi trường và xã hội.

Tô Đậm không tự mình thực hiện tất cả những điều này. Ngoài nhân sự nòng cốt (theo mùa), mỗi mùa mỗi khác, Tô Đậm được cùng làm việc với nhiều góc nhìn khác nhau, kết hợp cùng những nghệ sỹ minh hoạ khác nhau. Để một mùa Tô Đậm chào đời, tụi mình nhận được sự nắm bắt từ rất nhiều cánh tay, mỗi người một việc.

Nếu bạn vừa hay cũng có tâm tư muốn bằng nghệ thuật truyền đạt những điều không thể nói thành lời, khơi dậy nguồn cảm xúc và lực sáng tạo, thế là tụi mình có chung niềm tin rồi. Nhờ nghệ thuật mà mỗi người có thêm cách để giao tiếp với thế giới, can đảm hơn, nhiều vui hơn và sống một cuộc đời tròn vẹn hơn.

Hay là bạn cũng chơi cùng?

Tô Đậm
chào bạn

Người vô tình (hay hữu ý) lạc vào thế giới quan này

Tụi mình là một tổ chức phi lợi nhuận, ra đời để mang nghệ thuật đến gần hơn với trẻ em ở những vùng đất có số phận đặc biệt, thông qua việc vẽ trường học, tổ chức các lớp học sáng tạo, làm sách minh hoạ kỹ năng cho trẻ.

Bằng nghệ thuật, tụi mình có cơ hội kể những câu chuyện xoay quanh vùng đất đó, truyền đi những thông điệp tích cực về trẻ em, môi trường và xã hội.

Tô Đậm không tự mình thực hiện tất cả những điều này. Ngoài nhân sự nòng cốt (theo mùa), mỗi mùa mỗi khác, Tô Đậm được cùng làm việc với nhiều góc nhìn khác nhau, kết hợp cùng những nghệ sỹ minh hoạ khác nhau. Để một mùa Tô Đậm chào đời, tụi mình nhận được sự nắm bắt từ rất nhiều cánh tay, mỗi người một việc.

Nếu bạn vừa hay cũng có tâm tư muốn bằng nghệ thuật truyền đạt những điều không thể nói thành lời, khơi dậy nguồn cảm xúc và lực sáng tạo, thế là tụi mình có chung niềm tin rồi. Nhờ nghệ thuật mà mỗi người có thêm cách để giao tiếp với thế giới, can đảm hơn, nhiều vui hơn và sống một cuộc đời tròn vẹn hơn. Hay là bạn cũng chơi cùng?

Mã Đà Đồng Nai

An Lạc, Sóc Trăng

Lạc Quan, Q.12

Jan Lành, Đắk Lắk