Sponsorship

Tài trợ

Tô Đậm mong muốn được Nhà Tài Trợ là các doanh nghiệp trong và ngoài nước lan toả năng lượng tích cực đến cộng đồng qua các dự án ngắn hạn và dài hạn. Nhà Tài Trợ có thể hỗ trợ các dự án của Tô Đậm dưới hình thức hiện kim và hiện vật.

Partnership

HỢP TÁC

Là các đối tác có mong muốn mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng, cùng Tô Đậm bán hàng để gây quỹ cho các dự án của Tô Đậm. Tô Đậm hỗ trợ đối tác trong công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh sản phẩm và thương hiệu, kết nối cộng đồng. Các đối tác có thể hỗ trợ bằng các chiết khấu một phần doanh thu hoặc lợi nhuận cho các dự án của Tô Đậm.

Các đối tác mong muốn góp sức cùng Tô Đậm vui lòng để lại thông tin ở form bên dưới, Tô Đậm sẽ liên hệ trong vòng 5 ngày làm việc

GIÚP TỤI MÌNH TÔ những MÉT TƯỜNG ĐẬM THÊM Ở NHIỀU TRƯỜNG HỌC NỮA BẰNG CÁCH ĐÓNG GÓP TRỰC TIẾP CHO DỰ ÁN ở ĐÂY, Tô đậm CẢM ƠN BẠn!

GIÚP TỤI MÌNH TÔ những MÉT TƯỜNG ĐẬM THÊM Ở NHIỀU TRƯỜNG HỌC NỮA BẰNG CÁCH ĐÓNG GÓP TRỰC TIẾP CHO DỰ ÁN ở ĐÂY, Tô đậm CẢM ƠN BẠn!

Sponsorship

Tài trợ

Tô Đậm mong muốn được Nhà Tài Trợ là các doanh nghiệp trong và ngoài nước lan toả năng lượng tích cực đến cộng đồng qua các dự án ngắn hạn và dài hạn. Nhà Tài Trợ có thể hỗ trợ các dự án của Tô Đậm dưới hình thức hiện kim và hiện vật.

Partnership

HỢP TÁC

Là các đối tác có mong muốn mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng, cùng Tô Đậm bán hàng để gây quỹ cho các dự án của Tô Đậm. Tô Đậm hỗ trợ đối tác trong công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh sản phẩm và thương hiệu, kết nối cộng đồng. Các đối tác có thể hỗ trợ bằng cách chiết khấu một phần doanh thu hoặc lợi nhuận cho các dự án của Tô Đậm.

Các đối tác mong muốn góp sức cùng Tô Đậm vui lòng để lại thông tin ở form bên dưới, Tô Đậm sẽ liên hệ trong vòng 5 ngày làm việc

Phương Thức Đóng Góp

Ví MoMo

Ngân Hàng

Buy Me A Coffee

VPBank
(Chi nhánh Thạnh Mỹ Lợi)
LE PHUONG LAN
184071312

Phương thức đóng góp

Ví MoMo

LE PHUONG LAN – 0853993719

Ngân Hàng

VPBank
(Chi nhánh Thạnh Mỹ Lợi)
LE PHUONG LAN
184071312